เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจของจังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

  มุกดาหารในอดีต

   


  มุกดาหารในอดีต  


  "สามทศวรรษก่อตั้งมุกดาหาร ร้อยตํานานเล่าขานผ่านบรรพชน จากอําเภอลูกเต้าเหล่าพนม เปรียบดั่งคนเบญจเพศกําลังโต"

   

  เมืองมุกดาหารก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวปี พุทธศักราช 2310ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบ เทศาภิบาล โดยให้เมืองมุกดาหารขึ้นกับมณฑลอุดร และภายหลัง ได้ปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช 2450 กําหนดให้เมืองมุกดาหารเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะเป็น จังหวัดมุกดาหาร นับเป็นลําดับที่ 73 ของประเทศไทย

   


  Mukdahan in the past

  Established during the Ayutthayan period in 1767. Mukdahan was later in the reign of King Mongkut of Rattanakosin period restructured to have a thesaphiban (literally local government), dependent on Udon mandala. In 1907, it was again reformed, designated as a district of Nakhon Phanom. On 27 September 1982, it was elevated to a province status, ranked Thailand's 73th.

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Picspost

  จำนวนผู้เยี่ยมชม