เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจของจังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

  มุกดาหาร.....ประตูเชื่อมอินโดจีน

  มุกดาหาร.....ประตูเชื่อมอินโดจีน

  "สามทศวรรษก่อตั้งมุกดหาร ร้อยตำนานเล่าขานผ่านบรรพชน จากอำเภอลูกเต้าเล่าพนม
  เปรียบดั่งคนเบญจเพศกำลังโต"

  จังหวัดมุกดาหาร


  เมืองมุกดาหารก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวปี พุทธศักราช 2310ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาล โดยให้เมืองมุกดาหารขึ้นกับมณฑลอุดร และภายหลังได้ปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช
  2450 กำหนดให้เมืองมุกดาหารเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2525 ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดมุกดาหาร นับเป็นลำดับที่ 73 ของประเทศไทย

  มุกดาหาร ในปัจจุบัน....

  "คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร"
  หอแก้วสูงเสียดฟา้ ภูผาเทิบ แก่งกะเบา
  แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน
  กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำพญา
  ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

  Mukdahan in the past....

  Estoblished during the Ayutthayan period in 1767, Mukdahan was later in the reign of King Mongkut of
  Rattanakosin period restructured to have a thesaphiban (literally local government), dependent on Udon mandala. In 1907, it was again reformed, designated as a district of Nakhon Phanom. On 27 September 1982, it was elevated to a province status, ranked Thailand's 73th.

  Mukdahan of today....

  "Mukdahan's provincial slogan"
  Towering Ho Kaeo Tower, Phu PhaThoep
  and Kaeng Kabao Eight minoritlies,
  famed sweet tamarind
  Surpassing anclent kettledrum, origin of
  Lam Phaya Stunning vlew of the
  Mekong River, gateway to Indochina

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Picspost

  จำนวนผู้เยี่ยมชม